Dini Sohbet

Dini Sohbet İslami

Dinler sıralamasında zikrettiğimiz hak din olup, Allah tarafından insanlara, rızasını kazanmaları, dünya ve ahirette huzuru elde etmeleri maksadıyla son peygamber Hz. Muhammed aracılığı ile gönderilen son dindir.

Hakikatte İslam dini , ilk insan ve ilk peygamber Hz.Adem’den Hz.Muhammed’e kadar olan bütün peygamberlerin dinidir. Adem’den İsa’ya kadar bütün peygamberler, insanlara Allah’ın birliğini inancını tebliğ etmişler ve nasıl ibadet edileceğini öğretmişlerdir. Ancak iman esasları ve dinin hükümleri gün geçtikçe bozulmuş ve aslını kaybetmiştir.

Bunu üzerine Allah Hz.Muhammed’in vasıtası ile son olarak kemale ermiş bir din olan dini sohbet ve islam dini göndermiştir. İslam dininin gelmesiyle diğer dinler hükümsüz kalmıştır. Bugün kainatın hak dini İslam’dır. Dolayısıyla Hristiyanlar ve Yahudiler Allah’ın kendilerine gönderdiği gerçek İncil’i ve Tevrat’ı şayet bulacak olsalar ve bu kitapları bozulmamış haliyle tatbik etseler bile Cennete girmeleri mümkün değildir.

Kainatın yegane Rabbi olan Allah’ın gönderdiği son Peygambere ve indirdiği son Kitaba iman etmeyenlerin kendi dinleri yaşamaları durumunda Cennete girebileceklerini iddia edenlere de ne kadar acınsa azdır.

İslam Dininin Gayesi

İslam dininin gayesi insanları yaradılış maksadına uymayan bütün karanlık yollardan kurtarıp, onları dünyada ve ahirette huzura, mutluluğa kavuşturmaktır. Başka bir deyişle dünyada huzuru, Ahirette’de Cehennemden kurtulup Cennete girmeyi temin etmektir.

İslam Dininin Bazı Özellikleri

  • İslam dini son dindir.
  • İslam dini bütün milletlere gönderilmiştir.
  • İslam dininin hükümleri son derece mükemmeldir.
  • İslam dini ilahi kitapları ve peygamberleri tasdik eder.
  • İslam dini kıyamete kadar bakidir.
  • İslam önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.
  • İslam akla değer verir, fakat hükümlerini aklın isteğine göre düzenlemez, bilakis Allah’ın dilediği şekilde hikmete göre tertipler ve aklı selim de bunu kabul eder.

İslam Dini Kolaylık Dinidir

İslam’ın hükümleri, akla ve insan iradesine en uygun hükümlerdir. İslam dininde zorluk ve aşırılık yoktur. Nitekim Kuran-ı Kerim’de : Allah hiç kimseye gücü yeteceğinden başkasını yüklemez. denmiştir.

Dini sohbet ve dinimizde hasta olanların, yolcuların, gücü yetmeyenlerin, yaşlıların her yerde ve her zaman zorlanmadan kolaylıkla uygulayabileceği ibadetler vardır. Mesela; Ayakta namaz kılmayı gücü yetmeyenler oturarak, yolculuğa çıkanlar dört rekatlı farz namazları iki rekat kılarlar. Ramazan’da oruç tutmaya gücü yetmeyen hastalar iyileşince tutamadıkları orucu kaza ederler. İyileşme ümidi olmayan hastalarla, oruç tutamayacak durumda olan yaşlılar ise tutamadıkları oruç yerine fidye verirler.

Dini Sohbet İslam Huzur ve Sevgi Dinidir

İslam dini insanları sevmeyi, bütün insanların haklarını gözetmeyi, toplumda barış ve huzuru sağlamayı ilke ve esas edinen bir dindir. İslam’ın hakim olduğu yerde kimse kimseye zulmedemez, hakkını gasp edemez.

Dinimiz birbirimizi sevmeyi, saygılı olmayı, başkasının hakkını gözetmeyi gerçek mümin olmanın şartı saymıştır. Bu hususta sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Sizden biri kendisi için arzu ettiğini mümin kardeşi için arzu etmedikçe iman etmiş olamaz.

Dini Sohbet ve dinimizi gerçekten yaşayan, huzuru bulmuş, saadete ermiştir. Huzur ver sevgi ancak İslam’dadır.

Batılılar o kadar zenginliklerine rağmen gittikçe bunalım ve ahlak çöküntüsüne düşmektedirler. Zire kendi elleriyle Allah’ın kitabını değiştirerek kendi istek ve arzularına göre bir hayat nizamı kurmakla huzur bulacaklarını zannetmişlerdi. Fakat, umduklarının tersine ülkelerinde her türlü kirli işler, zina, uyuşturucu, hırsızlık, adam öldürme ve diğer cinayetler sürekli artmaktadır. Madde ile bunların önüne geçmek kesinlikle mümkün değildir. Ancak insanı insan yapan ve huzura erdiren şey ruhun terbiye edilmesi ve yaratanına yönelmesi ile mümkündür. Bunu da sadece İslam dini temin etmektedir.

Kısaca İslam dini, akıl dinidir. Akıllı olmayı şart koşmuş, deli olanlar hiçbir şekilde mükellef tutmamıştır. Nakil dinidir, hükümleri Allah tarafından Peygamberler aracılığı ile bizlere bildirilmiştir. İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farz kılınmıştır. İslam dünya ve ahiret dinidir.

Dini Sohbet insanların dünya ve ahiret hayatında mutlu olmalarıdır. Dinimizi yaşayacaklar dünyada mutlu olacakları gibi ahirette’de mutlu olmaları kesindir. İslam, alemin son dinidir. Kıyamete kadar da devam edecektir.

Bir önceki yazımız olan Arkadaş ve Dost Edinme başlıklı makalemizde arkadaş edinme, dini sohbet ve Dini sohbet hakkında bilgiler verilmektedir.