Oper Admin Komutları – Seviyeli Sohbet

Samsun Sohbet Muhabbet Chat

Oper Admin Komutları
Herhangi ßir Kanalda op olma :/msg operserv mode #Kanal?n ad? +o Nick 
Operserv ile ßan :/samode #kanal +b nicK 
Operserv voice :/samode #kanal +v Nick 
Operserv ile unban :/samode #kanal -b mask 
Servicesleri ve Services ßotlar? Kanalda Konusturma :/msg operserv raw :Services(operserv) privmsg #Kanal?nad? mesaj 
Servicesleri ve Services ßotlar? özelde Konu?turma :/msg operserv raw :services(Chanserv) privmsg nick Mesaj 
Services ßot olu?turma :/msg operserv raw nick Botunnicki 1 1 ident hsot ip services.domain :Aç?kLama 
Services ßotlar? Ve Servicesleri Kanala sokma :/msg operserv raw :services(nickserv) join #kanal 
Services ßotlar? Nicklerini de?i?tirme :/msg operserv raw :botnick nick Yeninick 
Services ßotlar? admin yapma :/msg operserv raw :botnick mode botnick +NTSO 
Services ßotlara op, voice Verdirme :/msg operserv raw :botnick mode #kanal?nad? (+o +v) Nick 
Services ßotlara Kick att?rtma :/msg operserv raw :botnick kick #kanal nick sebep 
Servives ßotlar? kanala sokma :/msg operserv raw :botnick join #kanal 
Servives ßotlar? kanal`dan ç?kartma :/msg operserv raw :botnick part #kanal 
Normal useri Kanala sokma :/msg operserv raw svsjoin nick join #kanal 
Normal userin nickini De?i?tirme :/msg operserv raw svsnick nickin-ilk-hali De?i?ecek-hali :0 
Zombie yapma :/msg operserv zombie Nick 
Zombie açma :/msg operserv unzombie Nick 
Normal useri admin gösterme :/msg operserv raw svsmode nick +NTSOA 
Kill atma :/kill Nick sebep 
K-line atma :/kline nick 
Nick Yasaklama :/msg operserv sqline add nick sebep 
Nickin yasa??n? silme :/msg operserv sqline del nick 
Yasak nickleri listeleme :/msg operserv sqline list
Nickin Kayd?n? Yasaklama :/msg nickserv forbid nick 
Nickin kayd?n? silme :/msg nickserv drop nick now 
Kanal yasaklama :/msg chanserv forbid #Kanal 
Global atma :/msg operserv global mesaj 
Kanala Getpass cekme :/ msg chanserv Getpass #kanal 
Nicke Getpass cekme :/msg nickserv getpass nick 
Yeni host alma :/newhost Yenihsotunuz 
Kanalda Görünmez olma :/mode nick +S 
Servera Giri? mesajlar?n? Görmek :/msg opersev logonnews list 
Servera Giri? mesajlar?n? silmek :/msg operserv logonnews del s?ra-numaras? 
Servera Giri? mesaj? eklemek :/msg operserv logonnews add Mesaj?n?z. 
Opernews mesaj Listelemek :/msg operserv opernews list 
Opernews mesaj eklemek :/msg operserv opernews add Mesaj 
Opernews silmek :/msg operserv opernews del s?ra-numaras? 
Restart atma :/msg operserv restart 
Servicesleri dü?ürme :/msg operserv quit 
Serveri kapama :/die ?ifre 
Oper ekleme :/msg operserv oper add nick 
Oper silme :/msg operserv oper del nick 
Operleri listeleme :/msg operserv oper list 
Admin ekleme :/msg operserv admin add nick 
Admin silme :/msg operserv admin del nick 
Adminleri listeleme :/msg operserv admin list 
Server ßilgileri 
Server info: /info Kullan?c? Say?s?: /lusers Server? Pingle: //quote ping $me 
Admin.Info: /admin Server Saati: /time Günün mesaj?: /motd Port Bilgileri: /stats l 
G-Line List: /stats g K-Line list: /stats k O-Lines: /stats o I-Lines: /stats i 
Q-Line list: /stats Q Z-Line List: /stats Z 
*** Services admin olan ßiri Kendini Network admin yapaßiliyor.. 
/msg operserv raw svsmode nick +NTSO